Điện toán đám mây không máy chủ là xu hướng tiếp theo

GIó
9:20 27/06/2018

Dưới đây là lý do tại sao tính toán không máy chủ (serverless computing) đang được loại bỏ ra khỏi trung tâm dữ liệu và trở thành một phần quan trọng của đám mây công cộng.

Tính toán không có máy chủ trong đám mây là một ý tưởng hay - tính toán không máy chủ không chỉ dành cho trung tâm dữ liệu. Máy chủ điện toán đám mây không có nghĩa là khả năng thoát khỏi việc cung cấp các máy chủ dựa trên đám mây, chẳng hạn như lưu trữ và tính toán để hỗ trợ công việc của bạn, và thay vào đó sử dụng việc tự trị tại nhà cung cấp đám mây để phân bổ và giải quyết tài nguyên một cách tự động.

Mặc dù có lợi thế về chi phí của điện toán đám mây không máy chủ, nhưng lợi thế thực sự là tính đơn giản. Việc loại bỏ nhà phát triển và người quản lý ứng dụng ra khỏi việc cung cấp tài nguyên làm cho đám mây công cộng dễ sử dụng hơn. Và quan trọng nhất là dễ thay đổi hơn.

Quan niệm về tính toán không máy chủ vượt quá khả năng cung cấp tài nguyên; nó cũng đang lan sang các phần khác của đám mây. Nền tảng không máy chủ được sử dụng nhiều nhất là AWS Lambda, đã được tăng cường với Lambda@Edge, cho tính toán biên.

Ngoài ra còn có các phiên bản không máy chủ của cơ sở dữ liệu dựa trên đám mây như Amazon Aurora. Có sẵn các phiên bản tương thích với MySQL hoặc tương thích với PostgreSQL. Khả năng mở rộng của Aurora lên đến 64TB dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu, sử dụng phương pháp không máy chủ để xử lý tài nguyên đám mây khi cần.

Chúng tôi đang chứng tỏ việc tổ chức lại các dịch vụ đám mây công cộng để sử dụng phương pháp không máy chủ. Trước tiên, chúng tôi đang thấy các dịch vụ chuyên sâu về tài nguyên như tính toán, lưu trữ và các cơ sở dữ liệu, nhưng bạn có thể tin cậy vào các dịch vụ đám mây cao cấp được thêm vào danh sách theo thời gian, bao gồm cả học máy và phân tích.

Tất cả điều này có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp là công việc sẽ ít cần thiết hơn để tìm ra cách tính toán khối lượng công việc. Xu hướng không máy chủ này cũng sẽ cung cấp khả năng sử dụng và tính hiệu quả tốt hơn, điều này sẽ làm giảm chi phí theo thời gian. Tuy nhiên, hãy cẩn thận: Tôi đã thấy việc sử dụng tính toán không máy chủ dẫn đến chi phí cao hơn trong một số trường hợp. Vì vậy, hãy theo dõi chặt chẽ.

Một điều rõ ràng là cần có điện toán đám mây không máy chủ. Thực tế, tôi rất ngạc nhiên khi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây công cộng mất quá nhiều thời gian để tìm ra điều này. Nhưng nó là điều tốt cho họ.

(Theo InfoWorld)

TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu về Cyber Threat Intelligence trong mạng SDN của nhóm sinh viên ngành ATTT được chấp nhận đăng tại Hội nghị khoa học quốc tế RIVF 2022 Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, Bùi Công Nguyên Khoa...
Công trình nghiên cứu của sinh viên về ứng dụng blockchain và mã hóa ABE vào bài toán chia sẻ dữ liệu y tế được chấp nhận đăng tại RIVF 2022 Chúc mừng sinh viên ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡...
Nghiên cứu áp dụng học máy bán giám sát vào hệ thống IDS được chấp nhận đăng tại Hội nghị khoa học quốc tế RIVF 2022 Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, Hồ Huy Thái & Nguyễn Đức...