Danh sách hội nghị top đầu chuyên ngành an toàn thông tin

RESEARCH CREW
5:43 03/11/2019

Một số hội nghị uy tín chuyên ngành bảo mật, an toàn thông tin được tổ chức định kỳ trên thế giới, như ACM CCS,   IEEE S&P,   Usenix Sec, ...  với tỉ lệ bài báo được chấp nhận được đánh giá là khó, nhằm đảm bảo những bài báo tại các hội nghị này luôn có chất lượng tốt nhất.

Tham khảo: