Thông báo đăng ký đề tài NCKH-SV đợt 2 năm 2020

RESEARCH CREW
11:02 15/06/2020

 

Nghiên cứu khoa học sinh viên

Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin (InSec Lab) thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên và học viên cao học tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin.

Qui định và quyền lợi

Thông tin đăng ký đề tài nghiên cứu đợt 2 năm 2020 như sau:

             + An toàn thông tin; Phát hiện tấn công mạng, phân tích mã độc;

             + Phát triển các ứng dụng phần mềm;

             + Giải pháp bảo mật dữ liệu, tính riêng tư cho người dùng phần mềm.

Cách thức đăng ký

PTN ATTT

TIN LIÊN QUAN
🎉🎉🎉Chúc mừng sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông) cùng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có bài báo nghiên cứu được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition – MAPR 2024, diễn...
🎉🎉🎉Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông) cùng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có bài báo nghiên cứu được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition – MAPR 2024,...
✨✨ CHÚC MỪNG NGUYỄN PHÚC CHƯƠNG & PHẠM THÀNH THÁI – SINH VIÊN NGÀNH ATTT, KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÃ CÓ BÀI NGHIÊN CỨU ĐẦU TIÊN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ IEEE ACCESS (Q1). Vừa qua, tạp chí IEEE Access (tạp chí thuộc nhóm Q1 – top...