Cyber Sense

Thông tin Dự Án:

Xây dựng và tổ chức giải đấu CTF cho Sinh viên An toàn thông tin

“CyberSense CTF League”


 

 


Tên dự án: CyberSense CTF League.


Đơn vị tổ chức: Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin.


Đơn vị đồng hành – tài trợ: Trung tâm An ninh mạng (CNSC).


Đối tượng tham dự: Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Thông tin


Hướng hoạt động dự kiến: Hàng tuần, Ban tổ chức sẽ đưa ra các bài chủ đề CTF mới, khuyến khích sinh viên tham gia, tổng kết bảng điểm và trao giải hàng tuần cho sinh viên có kết quả đạt điều kiện.


Trị giá giải thưởng: theo qui định của Ban tổ chức.