Cơ chế giao tiếp East-west tin cậy trong mô hình mạng SDN có nhiều bộ điều khiển

HIEN DO
1:07 21/07/2019
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng