Cơ chế cân bằng tải giữa nhiều controller trong mô hình mạng SDN phân tán

HIEN DO
0:59 21/07/2019
TIN LIÊN QUAN