Chúc mừng sinh viên Lê Khắc Tiến đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Tạp chí Computers & Security

RESEARCH CREW
14:55 03/06/2021

Chúc mừng ???́? ?????̂? ??̛́? ???????? và ??̀ ???? ???̂? ???̀?? ?? ???̀? ???̂?? ??? ??̂ ???̆́? ???̂́? đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại ??̣? ???́ ????????? & ????????. Tạp chí này là tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực Bảo mật và An toàn thông tin, ấn hành bởi Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan), thuộc danh mục tạp chí ISI-Q1 (SCIE), với Impact Factor 3.579.

Bài báo: "????????: ??????? ??? ???? ??? ??? ????????-?????????? ?? ??????????? ??????? ?? ???-??????? ????????"

Đây là đề tài Khóa luận tốt nghiệp được Khắc Tiến (???? ???̂? ???̀?? ?? ???̀? ???̂?? ???, ??̛́? ???????6) thực hiện trong thời gian tham gia nghiên cứu về công nghệ học máy (machine learning), học máy đối kháng (adversarial machine learning/ GANs), mạng khả lập trình (SDN) tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (InSecLab). Hiện tại, Khắc Tiến đã tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Tài năng ngành An toàn thông tin và có việc làm ổn định.

Bài báo này tập trung vào việc áp dụng phương pháp học máy đối kháng nhắm vào các trình phát hiện xâm nhập, tấn công mạng (IDS). Bộ khung DIGFuPAS mà nhóm nghiên cứu đề xuất và thực nghiệm dựa trên nguyên lý của mạng sinh đối kháng (Generative Adversarial Networks) - vốn nổi lên như công nghệ đằng sau kỹ thuật tạo ảnh, video giả mạo giống như thật DeepFake.

Trong lĩnh vực an toàn thông tin, các ứng dụng của GANs chưa được phong phú và đạt nhiều kết quả như lĩnh vực xử lý hình ảnh, hay ngôn ngữ tự nhiên. Với những tiềm năng đó, nghiên cứu này sử dụng GANs như là một phương pháp sinh dữ liệu đối kháng (dữ liệu tấn công chứa nhiễu) để đánh lừa các IDS học máy. Các dữ liệu mới được phát sinh này được sử dụng như nguồn tài nguyên dữ liệu bổ sung cho việc huấn luyện IDS liên tục giúp cải thiện tính bền vững, khả năng phát hiện tấn công của các IDS trước các loại tấn công chưa từng được ghi nhận (zero-day). Cuối cùng, DIGFuPAS được sử dụng như một công cụ hỗ trợ quá trình kiểm thử an toàn cho các hệ thống phòng thủ thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo; được cài đặt thử nghiệm dưới dạng prototype trong mạng khả lập trình (SDN). Đó chính là ý tưởng xuyên suốt mà Khắc Tiến và nhóm nghiên cứu đã áp dụng vào bài toán cải thiện khả năng nhận diện tấn công mạng trong môi trường mạng khả lập trình - kiến trúc mạng đóng vai trò then chốt trong ngữ cảnh Thành phố thông minh, Giao thông thông minh, hay Nhà máy thông minh trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0.

Xin chúc mừng sự cố gắng của Khắc Tiến đã được ghi nhận, xin chúc mừng nhóm nghiên cứu, thầy cô, anh chị đã đồng hành với nghiên cứu trong thời gian vừa qua.

---PTN-ATTT---

TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu về Cyber Threat Intelligence trong mạng SDN của nhóm sinh viên ngành ATTT được chấp nhận đăng tại Hội nghị khoa học quốc tế RIVF 2022 Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, Bùi Công Nguyên Khoa...
Công trình nghiên cứu của sinh viên về ứng dụng blockchain và mã hóa ABE vào bài toán chia sẻ dữ liệu y tế được chấp nhận đăng tại RIVF 2022 Chúc mừng sinh viên ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡...
Sinh viên Trường Đại học CNTT - ĐHQG TP.HCM vô địch cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022 Vượt qua 19 đội thi khác của các trường đại học, học viện của 7 nước ASEAN, đội UIT.pawf3ct gồm 4 sinh viên Trường Đại học CNTT -...