Sinh viên

Phiếu xác nhận thực tập doanh nghiệp

4 ngày trước

Tải mẫu xác nhận thực tập tại đây

Đọc tiếp >>>

𝐖𝐚𝐧𝐧𝐚𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐅𝐫𝐞𝐬𝐡𝐦𝐚𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐 | Khởi động năm học | Cuộc thi bảo mật

4 tháng trước

✨ Nhằm khởi động một năm học mới đầy sôi động cho sinh viên mới bắt đầu tìm hiểu về bảo mật thuộc trường đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, Phòng thí nghiệm An toàn thông tin – UIT InSecLab quyết định tổ chức cuộc thi cho sinh viên…

Đọc tiếp >>>

Đặng Hồng Quang

2 năm trước

ANTN2017

Đọc tiếp >>>

Cao Phan Xuân Quí

2 năm trước

ANTN2017

Đọc tiếp >>>

Huỳnh Phú Quí

2 năm trước

ANTN2015

Đọc tiếp >>>

Nguyễn Bá Khánh

2 năm trước

ANTT2014

Đọc tiếp >>>