Các hướng nghiên cứu – hướng dẫn Đồ án chuyên ngành-Luận văn tại PTN ATTT

RESEARCH CREW
16:57 19/12/2018

Phòng Thí nghiệm an toàn thông tin thông báo đến các bạn Sinh viên có nhu cầu đăng ký thực hiện Đồ án chuyên ngành/ Luận văn tốt nghiệp học kỳ II - năm học 2018-2019 về một số hướng nghiên cứu an toàn, an ninh thông tin tại Phòng Thí nghiệm ATTT.

Một số thông tin hỗ trợ khi thực hiện các đề tài (Đồ án chuyên ngành/Luận văn tốt nghiệp) tại Phòng Thí nghiệm ATTT:

Thông tin hướng nghiên cứu cụ thể như sau:

 1. Xây dựng ứng dụng blockchain trong quản lý tác quyền, bản quyền, y tế, chăm sóc sức khỏe. Nghiên cứu kỹ thuật Hacking smart contract (một mảng Blockchain trong các cuộc thi CTF)
 2. Điều tra pháp chứng kỹ thuật số - Digital Forensics
 3. NFV (network function virtualization) Security
 4. Cơ chế cân bằng tải trong mô hình SDN có nhiều controller phân tán.
 5. Giải pháp ngăn chặn tấn công Topology Poisoning (HTS & LLDP attack) trong mạng SDN.
 6. Cơ chế giao tiếp  tin cậy (Authentication-Authorization-Accounting) giữa Network Application và Controller (Northbound interface) trong SDN
 7. Cơ chế giao tiếp tin cậy (Authentication-Authorization-Accounting) cho East-west Interface trong mạng SDN (giao tiếp giữa nhiều controller)
 8. SDN-based Live VM Migration
 9. Xây dựng hệ thống Testbed dựa trên SDN và NFV
 10. Giải pháp IDS/IPS cho mạng SDN:
 11. + Phương pháp phát hiện sớm, ngăn chặn, giảm thiểu các dạng tấn công DDoS khác nhau vào mạng SDN
  + OpenFlow Table OverFlow Attack;
  + Honeypot SDN
  + Dạng tấn công Link Flooding Attack (LFA) - 1 dạng DDoS mới làm quá tải đường kết nối dẫn đến đối tượng bị tấn công trong SDN,.....

Thông tin liên hệ:

Phòng E8.1, Tòa nhà E, Trường ĐH CNTT.

Các bạn SV quan tâm về các chủ đề bên trên có thể bắt đầu tham gia nhóm nghiên cứu, hoặc thực hiện đồ án chuyên ngành, luận văn tốt nghiệp.

Gửi email sớm về 2 địa chỉ sau: duypt@uit.edu.vn, hiendtt@uit.edu.vn.

Fanpage: https://www.facebook.com/inseclab