Sinh viên ngành An toàn thông tin trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu tại Hội nghị khoa học Quốc tế: “The International conference on intelligent systems & networks – ICISN 2024”

NGHIA TO
12:00 29/03/2024

Sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và Truyền thông), tham gia trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về chủ đề: Mô hình quản lý thuốc kê đơn trong ngữ cảnh ứng dụng giao tiếp đa Blockchain tại Hội nghị khoa học Quốc tế: "ICISN 2024 - The 4th International conference on intelligent systems & networks" vào các ngày 23-24.03.2024 tại Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức bởi Swinburne Việt Nam và tổ chức giáo dục FPT, tập trung vào Hệ thống và Mạng thông minh cùng với lĩnh vực bảo mật và các công nghệ tiên tiến.

Các báo cáo nghiên cứu được chấp nhận sẽ được xuất bản trong thư viện kỹ thuật số của nhà xuất bản Springer: https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-99-4725-6

TIN LIÊN QUAN
Sau 4 buổi học với đa dạng góc nhìn về đề tài, gợi mở nhiều kiến thức liên quan đến An toàn thông tin (ATTT), khoá huấn luyện WannaQuest.Q2023.02 đã tạo tiền đề cho nhiều sinh viên tham gia hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc tham gia nghiên...
𝐀𝐂𝐒𝐂 - 𝐀𝐬i𝐚𝐧 𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞 là cuộc thi CTF (Capture The Flag) dành riêng cho các cá nhân dưới 26 tuổi ở khu vực Châu Á. Cuộc thi phục vụ cho việc lựa chọn những người chơi hàng đầu từ các quốc gia thành viên của ACSC để thành...
Thông qua nhiều sự kiện, hoạt động học thuật sôi nổi, WannaQuest được đánh giá cao khi trở lại với mùa thứ 2 với khóa huấn luyện WannaQuest.Q2023.02, một nơi đã trở thành nơi kết nối, giao lưu, tiếp nhận kiến thức An toàn thông tin (ATTT) theo cách cởi...