Một hướng tiếp cận trong việc đánh giá an toàn thông tin ROM Android

HIEN DO
0:58 21/07/2019
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng