Giới thiệu dự án

Xây dựng và tổ chức giải đấu CTF cho Sinh viên An toàn thông tin - CyberSense CTF League

Tên dự án
CyberSense CTF League
Đơn vị tổ chức
Phòng thí nghiệm An toàn thông tin
Đơn vị đồng hành - tài trợ
Trung tâm An ninh mạng (CNSC)
Đối tượng tham dự
Sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin
Hướng hoạt động dự kiến
Hàng tuần, Ban tổ chức sẽ đưa ra các bài chủ đề CTF mới, khuyến khích sinh viên tham gia, tổng kết bảng điểm và trao giải hàng tuần cho sinh viên có kết quả đạt điều kiện.
Trị giá giải thưởng
Theo quy định của Ban tổ chức