SDN

Yêu cầu về phần cứng cho Open Stack: phần 2 thiết kế mạng

11 tháng trước

Trong phần trước của bài viết, chúng ta đã thảo luận một số phương pháp để ước tính số lượng máy chủ và cấu hình (CPU, RAM) cho OpenStack. Trong phần này, sẽ tập trung vào các yêu cầu về kết nối mạng – cách ước tính số lượng NIC…

Đọc tiếp >>>

Các yêu cầu về phần cứng OpenStack

11 tháng trước

Phần 1: Máy chủ, CPU và RAM Việc xác định yêu cầu phần cứng cho đám mây OpenStack không phải đơn giản; quá trình phức tạp này bởi khối lượng công việc (workload) và yêu cầu về tính sẵn sàng (availability requirements) của đám mây. Cùng thời điểm, nhiều chủng…

Đọc tiếp >>>

HPE CEO: Software-Defined Is a Gimmick. We Have Edge to Cloud

11 tháng trước

LAS VEGAS — As CEO of Hewlett Packard Enterprise (HPE), Antonio Neri is tasked with selling his company’s vision of the future. Neri and the rest of the executive team have said that the future is software-defined — but so have many of HPE’s competitors as they also pivot from…

Đọc tiếp >>>

Software-Defined Networking (SDN) Definition

11 tháng trước

What is SDN? The physical separation of the network control plane from the forwarding plane, and where a control plane controls several devices. Software-Defined Networking (SDN) is an emerging architecture that is dynamic, manageable, cost-effective, and adaptable, making it ideal for the high-bandwidth, dynamic nature of today’s applications. This architecture…

Đọc tiếp >>>