03 đội sinh viên trong TeamQ – CLB Wanna.W1n vào vòng chung kết AI Challenge HCMC 2023

RESEARCH CREW
21:22 26/09/2023

Chúc mừng 03 đội thành viên TeamQ - CLB Wanna.W1n, trực thuộc PTN An toàn thông tin bước vào Vòng chung kết Hội thi AI Challenge HCMC 2023.Các đội bao gồm:

🔰 𝐖𝟏_𝐁𝐥𝐚𝐳𝐞𝐖𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐫𝐬:

 1. Bùi Vương Tâm Anh
 2. Phan Hoàng Phước
 3. Trần Thị Cẩm Giang
 4. Ngô Đức Hoàng Sơn
 5. Nguyễn Hùng Thịnh

🔰 𝐖𝟏_𝐃𝐨𝐩𝐩𝐞𝐥𝐠𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫:

 1. Phan Nguyễn Hữu Phong
 2. Trần Kim Ngọc Ngân
 3. Trần Đình Khoa
 4. Trần Đức Lương
 5. Lê Hoàng Phúc

🔰 𝐖𝟏_𝐓𝐞𝐚𝐦𝐐-𝐐𝐓𝐞𝐚𝐦𝐬:

 1. Đào Đức Vũ
 2. Hồ Vỉ Khánh
 3. Lê Quốc Anh
 4. Châu Thế Vĩ
 5. Nguyễn Văn Thọ

Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo thành phố Hồ Chí Minh do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn Thành phố, Hội Tin học thành phố, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung.Đây là Hội thi được tổ chức thường niên dành cho các bạn yêu thích trí tuệ nhân tạo, có ý tưởng sáng tạo và muốn áp dụng trí tuệ nhân tạo vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Link cuộc thi: https://aichallenge.hochiminhcity.gov.vn/

TIN LIÊN QUAN
🎉🎉🎉Chúc mừng sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông) cùng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có bài báo nghiên cứu được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition – MAPR 2024, diễn...
🎉🎉🎉Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông) cùng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có bài báo nghiên cứu được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition – MAPR 2024,...
✨✨ CHÚC MỪNG NGUYỄN PHÚC CHƯƠNG & PHẠM THÀNH THÁI – SINH VIÊN NGÀNH ATTT, KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÃ CÓ BÀI NGHIÊN CỨU ĐẦU TIÊN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ IEEE ACCESS (Q1). Vừa qua, tạp chí IEEE Access (tạp chí thuộc nhóm Q1 – top...